Getting My kan je een auto kopen zonder rijbewijs To Work

Bij de grensovergang controleert de Koninklijke Marechaussee of de handtekening op het toestemmingsformulier hetzelfde is als de handtekening op de kopie van uw identiteitsbewijs.Uw verkoopmakelaar moet er dus voor zorgen dat de kopie van uw identiteitsbewijs goed wordt beschermd.Zo beschermt u de kopie tegen identiteitsfraude, want de volledige ko

read more